3T : Tangga Turun Tong (2018)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Dr Siti Khadjah Binti Md Yunos

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah

Jalan Datok Kumbar

05300 Alor Setar, Kedah Darul Aman

No. Tel : 012-358 3853 (HP)

RINGKASAN INOVASI:

 3T (Tangga Turun Tong) merupakan sebuah alatan inovasi yang dibangunkan oleh PPIT Kulim, Kedah yang digunakan bagi membantu menurunkan churn dari kenderaan penternak. Kebiasaannya, setiap hari sebanyak 10-15 churn dengan berat 50-55kg churn perlu diangkat dari kenderaan penternak oleh staf PPIT. Inovasi 3T ini, churn dapat   diturunkan dengan lebih mudah tanpa menggunakan tenaga yang banyak. Hanya seorang kakitangan sahaja pelbagai usia mampu mengendalikan churn tersebut dan masalah sakit belakang dapat diatasi .

File Type: pdf
Categories: Teknologi Peternakan
Tags: Inovasi
Categories: