ALAT PENDIANAN TELUR (2019)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Amiruddin bin Abd Hamid

INSTITUT TADBIRAN UNGGAS, MELAKA

06-3841321(O)

Alat pendianan yang berada di pasaran kebanyakannya adalah untuk industri penetasan berskala besar dengan harga yang agak mahal. Manakala penggunaan lampu pendianan tunggal lebih murah tetapi memerlukan tenaga kerja yang ramai dan masa yang lama kerana perlu melakukan pendianan satu persatu pada setiap telur. Oleh itu, alat ini direka untuk mengurangkan kos dan masa yang diperlukan semasa pendianan dijalankan. Alat ini juga boleh direka bentuk mengikut tray.

File Type: pdf
Categories: Teknologi Peternakan
Tags: Inovasi
Categories: