Awan Tera – Inovasi Perkongsian Maklumat. (2014)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

En. Mohammad Masrin bin Azami, En. Fakhrulisham bin Razali, En. Sharil Azwan bin Mohd Zain

Awan Tera merupakan teknik pengkongsian pintar maklumat dan data. Ia menggunakan sistem berpusat yang dapat diakses global dengan sambungan internet. Selaga data/dokumen disimpan dengan cara selamat dan dapat diakses pada bila-bila masa. Sistem ini menggunakan kemudahan server dan sistem cloud Bahagian Penyelidikan dan Inovasi DVS. Sistem ini ju menggunakan teknologi terkini termasuklah mobile teknologi yang mudah diakses melalui telefon pintar.

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: