Bovine Tuberculosis: Pembangunan Manual dan Penambahbaikan Prosidur Kerja (2018)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Institut Penyelidikan Veterinar, Ipoh

05-5457166

Bovine tuberculosis merupakan penyakit zoonotic yang berkepentingan ekonomi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteria Mycobacterium bovis yang menjangkiti lembu. JPV telah menerbitkan PVM Tuberculosis sebagai panduan tindakan surevelans dan kawalan penyakit di lapangan.

Pada tahun 2016, penyakit ini telah disenaraikan di dalam Program Survelans Penyakit Haiwan  Kebangsaan DVS. 

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: