Buku Hala Tuju Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani : Prioriti dan Strategi 2019 – 2020

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Buku Hala Tuju Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani : Prioriti dan Strategi 2019 - 2020

Buku Hala Tuju Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani : Prioriti dan Strategi 2019 – 2020

5 Hala Tuju, 18 Strategi dan 51 Inisiatif akan dijadikan panduan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani untuk membawa permodenan dan meningkatkan produktiviti industri pertanian dan agromakanan negara.

File Type: pdf
Categories: Hala Tuju MOA
Tags: ISU SEMASA
Categories: