Buletin Bicara Veterinar Jilid.1 No.1 (2018)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Bahagian Penyelidikan dan Inovasi, Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Malaysia.

Perkongsian artikel-artikel menarik berkaitan industri penternakan negara meliputi skop penyelidikan veterinar, usahawan ternak jaya, hasil-hasil inovasi dan pelbagai informasi menarik berkaitan kesihatan veterinar.

File Type: pdf
Categories: Buletin DVS
Categories: