CANGKAT : Penyangkut trailer traktor yang diubahsuai (2014)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

MOHD PADZIL BIN AB RAHMAN, CHE ZAKARIA BUN MAAROF  DAN MOHD SAKRI BIN HAMZEH                  

Ringkasan Inovasi

Penyangkut trailer pada traktor, kami namakan “CANGKAT” Telah Berjaya :-

  1. Meningkatkan hasil kerja ladang
  2. Menjimatkan kos, masa dan tenaga
  3. Kaki trailer di hapuskan tetapi senang diangkat
  4. Lain-lain kegunaan yang bersesuaian


File Type: pdf
Categories: Teknologi Peternakan
Tags: Inovasi
Categories: