Carta Alir Penguatkuasaan Bersepadu antara agensi kerajaan berkaitan pengimportan Makanan Haiwan dan Bahan Tambahan Makanan Haiwan (2016)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Dr Aziah bt Abdul Aziz,Dr Noorazrena bt Abd Aziz , Dr Wan Aini bt Wan Mahamood & Dr Ana Maria bt Abd Rahim

Carta alir menunjukkan keperluan lesen dan permit bagi proses pengimportan makanan haiwan atau bahan tambahan makanan haiwan, telah diwujudkan dan dipamerkan di website DVS. Selain itu carta alir ini dibuat dalam bentuk poster bersaiz 73cm x 48cm, diedarkan di pintu-pintu masuk pelabuhan dan di Jabatan-Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri.

File Type: pdf
Categories: Penguatkuasaan
Tags: Inovasi
Categories: