Disease Regimen Chart – DiRCt (2015)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Dr. Fadzilah A'ini binti Abdul kadir, Dr. Yahasmida bt Yaacob

Persampelan di ladang / lapangan berjadual boleh bersekali dengan ujian yang dijalankan di makmal. DiRCt ini merangkumi semua kategori haiwan serta penyakit yang wajib lapor. DiRCt juga melakarkan ujian serta saiz sampel untuk makanan haiwan/ abatoir/ loji pemprosesan hasil/ hasilan berasaskan haiwan. Ia berbentuk “bulk testing / pool testing/ targeted sampling size”. Ujian yang dijalankan berdasarkan SOP yang telah termaktub dan dianalisa oleh makmal yang telah diperakui. Dengan ini, keputusan tiada percanggahan dan lebih pantas. Keseragaman jawapan serta jalankan kerja adalah menjimatkan masa dan tenaga kerja. 

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: