Edible Bird’s Nest Value-Added Downstream Products (2017)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Syarikat Royal Bird's Nest Sdn. Bhd.

Ditubuhkan pada 12 Julai 2004 Kumpulan Syarikat Swiftlet Eco Park terdiri daripada Swiftlet Eco Park Holdings Sdn. Bhd dan anak-anak syarikatnya, yang membina kelompok pertama negara pembangunan infrastruktur Swiftlet Eco Park yang mesra alam dan strategik. Kami adalah syarikat pertama yang bekerjasama dengan universiti untuk menganalisis kandungan EBN dan syarikat pertama untuk membangunkan produk hiliran bernilai tambah. Dengan menghasilkan produk hiliran kami sendiri, kami mendorong ke Arah Program Transformasi Ekonomi Negara.

File Type: pdf
Categories: Produk Ternakan
Tags: Inovasi
Categories: