Gerak Kerja Penguatkuasaan (2018)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Bahagian Penguatkuasaan

Ibu Pejabat

Jabatan Perkhidmnatan Veterinar Malaysia

Putrajaya

Isu perebakan penyakit berpunca dari pemindahan ternakan telah menyebabkan kerajaan membelanjakan peruntukan keewangan yang tinggi dalam menangani masalah ini. Jabatan Perkhidmatan Veterinar telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kawalan pembasmian perebakan penyakit di antara haiwan ternakan bagi memastikan hasil pengeluaran dari ternakan selamat digunakan oleh masyarakat di Malaysia. Bahagian Penguatkuasaan merupakan salah satu harapan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar dalam mengawal penularan penyakit melalui pemindahan ternakan.

File Type: pdf
Categories: Penguatkuasaan
Tags: Inovasi
Categories: