Halatuju Penyelidikan Veterinar 15 Mei 2018

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Dr. Ramlan bin Mohamed (Bahagian Penyelidikan & Inovasi)

Pembentangan yang menerangkan dasar penyelidikan Jabatan Perkhidmatan Veterinar, hala tuju penyelidikan veterinar, pelan strategik penyelidikan veterinar dan rangka kerja penyelidikan vaterinar.

File Type: pptx
Categories: Pembentangan
Categories: