Inovasi Guano Walit Ke Arah Pengkomersilan Disamping Mematuhi Standard Piawaian Sarang Burung Walit Malaysia (2016)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Hajah Azizon Binti Abdullah, Prof. Dr. Wan Zahari Mohamed, Assc. Prof. Dr. Show Pau Loke, Assc. Prof. Dr. Lam Hon Loong, Cik Suaini Bt Che Ahmad, Cik Nurul Afiqah Bt Mahadi & Cik Nik Haneez Bt Amizan

Penggunaan guano walit dipelbagaikan dan diexploitasi untuk menghasilkan produk asas tani bukan makanan yang memberi nilai tambah komersil contohnya baja organik untuk sayuran, makanan akuakultur dan penghasilan produk farmaseutikal daripada hasil buangan rumah burung

File Type: pdf
Categories: Kawalan Pencemaran
Tags: Inovasi
Categories: