Inovasi Pengurusan Dokumen Kewangan Yang Mengurangkan Kesilapan Memproses Pesanan Tempatan (2013)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Azrul Jazni bin Azis. Audrey Mavis a/p Rathy Lopez, Haji Ishak bin Ahmad Sani, Mimi Shamira binti Md. Shah
Intan Rospawati binti Pathi, Zulhajja binti Md Nawawi, Chandrakumaran a/l Kalie dan Mohd Zahari Bin Othman
Ringkasan Inovasi


Inovasi ini mula dilaksanakan di Institut Penyelidikan Veterinar pada 18
Oktober 2010 ekoran beberapa kesilapan teknikal yang disebabkan
faktor kelalaian dan ketidakcekapan. Ini dapat dikesan melalui
semakan dan pengauditan dalaman diperingkat VRI. Beberapa
perbincangan telah dilakukan bersama pihak pengurusan atasan dan
diputuskan beberapa langkah tambahan dalam proses mengeluarkan
Pesanan Tempatan dilakukan. Setelah dilaksanakan hampir 3 tahun,
ternyata ianya berkesan mengurangkan kesilapan teknikal yang sering
berlaku. Akhirnya pada tahun 2013 VRI telah dianugerahkan Sijil Bersih
dari Bahagian Audit Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: