Kaedah Teknik Mudah Pengurusan Pastura Secara Perdu (2015)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

En. Mahadi bin Abd. Aziz (KTS KETENGAH)

Satu kaedah tanaman rumput dan teknik pengiraan hasil pengeluaran rumput dan kualiti di kawasan yang bermasalah serta di tanah yang kurang bermutu (berasid). Cara penanaman rumput secara perdu memudahkan dalam pengurusan kerana jarak antara perdu setiap 10 kaki dengan saiz perdu 3 kaki x 3 kaki x 3 kaki berbentuk lekuk untuk penyediaan kawasan penanaman rumput. Fokus utama merawat mutu tanah di kawasan perdu.

File Type: pdf
Categories: Pemakanan & Agronomi
Tags: Inovasi
Categories: