KAWALAN KECACINGAN DALAM RUMINAN

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

ARAHAN PROSEDUR TETAP VETERINAR MALAYSIA

No. Dokumen: APTVM 22(j): 1/2014

Di Malaysia, masalah kecacingan pada ternakan ruminan adalah masalah utama sejak beberapa dekad yang lalu akibat wujudnya masalah kerintangan ubat cacing. Masalah kecacingan ini perlu diambil berat kerana memberi impak besar terhadap pengeluaran ternakan.  Masalah kecacingan boleh menyebabkan kekurangan darah dan nutrien, juga melemahkan sistem imuniti badan dan boleh menyebabkan kematian

File Type: pdf
Categories: Buku/Panduan
Categories: