Keberkesanan Produk Sarang Burung Walit Malaysia, Jenama Malaysia Menyakinkan Pengguna (2016)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Dr Anun binti Man, Dr. Lee Chai Ha, Pn. Syarifah Fatimah binti Syed Abdullah Pn. Ismayante Binti Ramli & Pn. Faridatul Ashikin binti Kunhi Maidin

Rantaian bekalan Sarang Burung Walit bermula dengan rumah burung, gua, kilang pemprosesan untuk pembersihan, dan sehingga runcit dan pengedaran borong. Tujuan sistem dayajaejak ini adalah supaya kebolehkesanan dilaksanakan pada setiap titik untuk mengenal pasti punca asal SBW ini. Rantaian kebolehkesanan meliputi pengenalpastian setiap produk SBW mentah oleh pengenalan yang unik yang terdiri daripada kod negara, kod kawasan, kod aktiviti dan nombor siri. Sistem ini dibangunkan untuk membantu industri burung walit bagi mematuhi kehendakkehendak kebolehkesanan selaras dengan akta dan peraturan tempatan seperti ternyata di dalam GMP dan HACCP.

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: