Kenyataan Media – Hala Tuju MOA

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Hala Tuju Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani: Prioriti dan Strategi 2019-2020 dirangka berasaskan tiga dimensi sektor agromakanan iaitu sekuriti makanan negara, pembangunan ekonomi luar bandar serta penggalakan pelaburan swasta dan perdagangan antarabangsa.

Hala Tuju Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani: Prioriti dan Strategi 20192020 dirangka berasaskan tiga dimensi sektor agromakanan iaitu sekuriti makanan negara, pembangunan ekonomi luar bandar serta penggalakan pelaburan swasta dan perdagangan antarabangsa.

Dokumen ini bertunjangkan lima halatuju utama yang akan dicapai melalui 18 strategi dan 51 inisiatif.

File Type: pdf
Categories: Hala Tuju MOA
Tags: ISU SEMASA
Categories: