KEPINGAN CAJ RAWATAN (2019)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

DR NABILAH BINTI ABD TALIB

IBU PEJABAT

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PULAU PINANG

04-5084368

Kepingan Caj Rawatan adalah satu kaedah yang dibangunkan bertujuan bagi memastikan segala maklumat mengenai rawatan terutamanya caj rawatan dan penggunaan ubat-ubatan adalah telus bagi mengelakkan berlakunya ketirisan pengurusan kewangan kerajaan / salah laku pegawai, memudahkan proses pengauditan serta perekodan penggunaan ubat-ubatan dan memberi keyakinan kepada pelanggan mengenai kualiti perkhidmatan jabatan.

File Type: pdf
Categories: ISU SEMASA
Categories: