Kompilasi Dokumen Terbaik Kes Penguatkuasaan Veterinar (2013)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Zaharinan bin Abd Aziz, Soh Tian Siong dan Jamadi bin Badri

Bahagian Penguatkuasaan

Ibu Pejabat  Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia

Putrajaya

No. Tel : 03-88702018


Ringkasan Inovasi

Satu kompilasi dokumen terbaik kes penguatkuasaan veterinar yang diuruskan oleh Penguatkuasa Veterinar Negeri.

I.  Kes-kes terbaik dapat dikenalpasti dan seterusnya digunapakai sebagai rujukan

II. Penjimatan kos dan masa

III. Meningkatkan kerjasama berpasukan dalam menjayakan kes

IV. Meningkatkan kompetensi KPVN dalam membuat pembentangan kertas kerja

V. Dokumen kes terbaik sebagai sumber rujukan tambahan bagi Pegawai Penyiasat dan Pegawai Pendakwa di lapangan.


File Type: pdf
Categories: Penguatkuasaan
Tags: Inovasi
Categories: