Kompilasi Inovasi Veterinar 2015

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia, Wisma Tani, Blok Podium, Lot 4G1, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62630 Putrajaya.

Buku Kompilasi Inovasi Veterinar 2015 ini diharap agar menjadi salah satu sumber rujukan utama dalam penyebaran informasi kepada pihak industri yang berkepentingan dan mereka yang berminat. Semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama terutama dalam pembangunan sektor agro-makanan dalam negara.

File Type: pdf
Categories: Buku/Panduan
Categories: