Kompilasi Inovasi Veterinar Terpilih (2011)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia, Wisma Tani, Blok Podium, Lot 4G1, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62630 Putrajaya.

Buku ini diterbitkan sebagai kompilasi inovasi terpilih sehingga tahun 2011. Inovasi ini telah dikongsi oleh anggota berkualiti istimewa yang sanggup berfikir, sanggup mencuba fikiran tersebut dan berani mengemukakannya sebagai inovasi. Penerbitan buku ini diharap dapat memotivasikan warga Jabatan dan semua stakeholders industri ternakan supaya lebih kreatif dan inovatif.

File Type: pdf
Categories: Buku/Panduan
Categories: