Kompilasi Kertas Saintifik Penyelidikan Veterinar 2010-2015

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia, Wisma Tani, Blok Podium, Lot 4G1, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62630 Putrajaya.

Buku Kompilasi Kertas Saintifik Penyelidikan Veterinar 2010-2015 bertujuan memberikan maklumat berkaitan penyelidikan yang telah dijalankan oleh beberapa bahagian dalam Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia (DVS). Penyelidikan merangkumi aspek penyakit haiwan, sumber makanan ternakan, pembiak bakaan, sistem pengeluaran ternakan dan keselamatan makanan berasaskan haiwan. Maklumat yang dimuatkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan kepada industri ternakan, kakitangan DVS, Pusat Pengajian dan para penyelidik.

File Type: pdf
Categories: Buku/Panduan
Categories: