Konjugat Ohh Konjugat (2019)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

DR NORAZURA BINTI A. HAMID                                        

Institute penyelidikan veterinar, Ipoh

05-5457166

 

Kos ujian Fluorescent Antibodi adalah amat tinggi di mana satu vial konjugat menelan belanja sebanyak RM600 yang mana boleh digunakan untuk 100 slaid sahaja. Namun dengan inovasi yang dilakukan, ianya dapat menjimatkan penggunaan konjugat malah dapat menguji lebih otak anjing untuk tujuan diagnostic atau survelan semasa wabak atau survelan kebangsaan.

Inovasi ini digunakan dengan menggunakan konjugat yang sama namun jumlah penggunaan konjugat dikurangkan kepada kadar optimum agar keputusan ujian tidak terjejas. Hasil inovasi ini, ia dapat menjimatkan penggunaan konjugat serta mengurangkan kos ujian bagi setiap simpel otak yang diuji

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: