Laporan Teknikal Status Populasi Haiwan Kesayangan di Putrajaya

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Shariffah Nazari, Mastura Yaacob, Dr. Muhammad Nazri bin Khairuddin,Sharil Azwan Bin Mohd Zain, Fakhrulisham bin Razali, Dr. Marzuna Md Yunus, Dr Chandrawathani Panchadcharam

Pada tahun 2017 populasi pendudukan Putrajaya adalah berjumlah lebih kurang 86,300 orang atau 25% kapasiti maksimumnya menjelang 2025. Adalah dijangkakan pertambahan penduduk pada masa hadapan akan membawa kepada pertambahan haiwan kesayangan di Putrajaya. Berikutan tiadanya data asas untuk mengetahui kedudukan aktiviti memelihara haiwan kesayangan di Putrajaya maka satu kajian ringkas untuk mengetahui status haiwan kesayangan di Putrajaya telah dilakukan mulai Oktober 2017 hingga Disember 2017 secara temuduga dan online. Objektif utama kajian adalah untuk mendapatkan maklumat asas mengenai status pemilikan Haiwan kesayangan, kesihatan dan penjagaannya dan haiwan berkeliaran. Soalan�soalan berkaitan kesedaran penduduk mengenai hal-hal berkaitan bidang kuasa Jabatan Veterinar juga dimasukkan dalam kajian ini disamping peta kedudukan klinik dan kedai haiwan yang terdapat di Putrajaya dan sekitarannya.

Sila hubungi Puan Shariffah Nazari untuk laporan lengkap

Categories: Laporan/Surat Berita
Categories: