Meningkatkan Kompetensi Pengendalian Penyembelihan Adat (2013)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Zamari bin Mohd Amin, Dr Siti Nurkhadijah binti Md. Yunos, Dr Irni Jasia binti Ibrahim, Dr Adil bin Ibrahim, Khairi bin Suradi, Md Shafee bin Sa’roni, Mohd. Fadhil bin Kasmudi dan Mohd Fuad bin Sabtu

Ringkasan Inovasi


Projek berkaitan kejayaan kumpulan menghasilkan modul kursus
penyembelihan ruminan iq-vet yang telah digunapakai dalam siri kursus
penyembelihan halal anjuran Jabatan Agama Johor dan takwim
JPVNJ. 3 aspek inovasi iaitu keberkesanan sistem penyampaian
Jabatan dalam peningkatan kompetensi pengendali, penerapan
kebajikan haiwan dan pematuhan undang-undang. Penekanan
kepada pemilihan ternakan dan teknik mengawal ternakan bersifat
mangsa ditekankan didalam modul yang dihasilkan.

File Type: pdf
Categories: Aneka Haiwan
Tags: Inovasi
Categories: