Mesin Pengutip Jerami Padi Dan Pemotong Tunggul Padi (2019)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

AB KARIM BIN AHMAD                                          

KG. RAMBAI, PADANG SIDING, ARAU,PERLIS

012-4887382

 

Mesin Pengutip Jerami Padi ini dibangunkan pada Tahun 2002 dengan kos RM50,000.00  berbanding harga pasaran pada waktu itu mencecah RM100,000.00 seunit. Bagi Mesin Pemotong Tunggul Jerami Padi pula dibangunkan  pada Tahun 2017 dengan kos RM8,000.00. Mesin ini sesuai dengan keadaan tempatan kerana ringan dan boleh dijalankan dengan traktor kecil.

Mesin Pengutip Jerami Padi ini berupaya mengumpul, menggulung, memampat dan mengikat jerami dengan kapasiti pengeluaran yang tinggi iaitu 12 bale (100kg)/Jam atau 1.2 Tan/Jam. Apabila digabungan dengan Mesin Pemotong tunggul padi yang berupaya memotong tunggul padi berjaya memaksimumkan pengeluaran jerami per hektar.

Faedah inovasi:

  • Menjimatkan kos pengeluaran bagi pengeluaran jerami dan meningkatkan hasil bale jerami hingga 100% dalam.
  • Merupakan mesin mampu milik berbanding harga pasaran dan mudah diselenggara kerana menggunakan komponen tempatan.
  • Kualiti  bale jerami yang dihasilkan lebih bersih tanpa tercampur dengan tanah.
  • Mengurangkan pencemaran alam sekitar apabila petani tidak lagi perlu membakar  jerami dan tunggul padiserta dapat mengurangkan kos penyediaan tanah sebelum penanaman padi (penjimatan RM52.00-70.00/hektar).

 

Categories: Teknologi Peternakan
Tags: Inovasi
Categories: