Mobile Go System (2016)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Dr Hamdan bin Mohamed Hadi,Encik Muhamad Helmi b. Baharum, Cik Farah Nur Zahidah bt. Hamza & Cik Nik Rozaidah bt. Nik Zainuddin

Mobile Go System adalah sejenis alat yang mampu mengesan tahap kualiti efluen yang dilepaskan oleh ladang ternakan dengan sangat cepat dan tepat. Alat ini boleh dibawa ke lapangan untuk memberikan keputusan serta-merta.

File Type: pdf
Categories: Kawalan Pencemaran
Tags: Inovasi
Categories: