Modul Bancian Ternakan: Sistem Veterinar Selangor – VETSEL (2018)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Ibu Pejabat

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Negeri Selangor

03-55103900

Sistem Maklumat Veterinar Selangor (VETSEL) adalah pangkalan data berasaskan web (web based data base) yang dibangunkan oleh DVS Selangor bagi menggantikan Veterinary Information System (VEINS) yang telah ketinggalan zaman (obsoleted) dan kaedah manual. VETSEL mempunyai beberapa modul.  Modul bancian ternakan dalam Sistem VETSEL adalah modul pertama dibangunkan oleh DVS Selangor bagi tujuan merekodkan pendaftaran premis dan bancian ternakan secara online. Data bancian disimpan secara berpusat disever yang boleh diakses oleh pegawai jabatan untuk tujuan penyediaan laporan jabatan dan perancangan program serta aktivi jabatan. Kini, input data boleh dibuat oleh kakitangan DVS Selangor menggunakan aplikasi telefon pintar.

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: