Multichute pro 1 atau Hoof Trimming Chute (2019)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Kaviarasan Kerishnasamy                                     

Lot 207 Bt 17, Kg Paya Buluh, 77300 Merlimau Melaka

019 3556200

 

Multichute pro 1 atau Hoof Trimming Chute merupakan alat yang dicipta khas untuk perapian atau trimming kuku lembu yang rosak (lameness). Penggunaan alat ini dapat membantu dan memberi keselesaan serta menjamin keselamatan kepada pengendali semasa rawatan dijalankan.

Projek inovasi ini terhasil untuk memudahkan aktiviti merawat masalah kuku pada ternakan lembu tenusu di lading. Pengendalian ternakan menggunakan teknik manual menyebabkan ternakan menjadi stress mengakibatan bahaya kepada pengendali.           

Pengunaan alat ini dapat menjimatkan masa pengendalian rawatan serta hasil rawatan yang ebih efisien dan berkesan. Selain itu, bilangan ternakan yang boleh dirawat lebih banyak dalam satu-satu masa. Alat ini juga boleh dibawa ke tempat lain bila diperlukan. 

 

Categories: Teknologi Peternakan
Tags: Inovasi
Categories: