PANDUAN UTAMA PENGAMBILAN DAN PENYEDIAAN CONTOH MAKANAN TERNAKAN UNTUK PENGAWALAN KUALITI MAKANAN

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia

Keupayaan penganalisisan di makmal telah dapat dipertingkatkan setelah ujudnya penemuan kaedah dan peralatan terbaru yang dapat menolong menambahbaik analisis menjadikan lebih tepat dan lebih meyakinkan terutama didalam tugas mengesan mutu makanan ternakan. Tetapi kesemua kesempatan ini tidak memberi apa-apa makna dan tidak menguntungkan mana-mana pihak, bahkan akan mengelirukan pengguna jika pengambilan dan penyediaan contoh bahan yang dihantar untuk di analisis tidak teratur kerana tidak mengikut piawaian yang diiktiraf. 

File Type: pdf
Categories: Buku/Panduan
Categories: