Pelan Strategik Penyelidikan Veterinar 15 Mei 2018

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Dr. Chandrawathani a/p Panchadcharam

Strategi penyelidikan bagi penyelesaian masalah semasa kesihatan awam veterinar serta industri penternakan yang menjadi tunjang bagi memastikan pengeluaran secara berterusan di Malaysia. Penyelidikan dalam bidang penyakit haiwan, genetik, makanan dan pemakanan ternakan merupakan teras kepada elemen penyelidikan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia.

File Type: pptx
Categories: Pembentangan
Categories: