Pembangunan Homeplot ala-Fertigasi (2017)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Dr. Siti Nur Khadijah, Siti Nurfarahanim, Suhai Sait, Mohamad Sanusi, Milah Isa, Abdul Razak, Wan Nor Saifulrizal, Mohd Azhar, Azahar Ishak, Mohd Fakhrul Hisham 

Isu yang sering dihadapi oleh penternak adalah peningkatan kos makanan ternakan yang melibatkan 70% kos pengeluaran daging tersebut. Bagimemastikan penternakan ruminan ini dapat terus berkembang secara mapan, JPV Kedah turut menggariskan beberapa strategi bagi menyokong usaha penternakan sedia ada. Program Pembangunan Homeplot di kalangan penternak ruminan di Negeri Kedah telah dimulakan sejak RMK10 (2010- 2015) dengan sasaran mengurangkan kos makanan ternakan menerusi penanaman sumber makanan berprotein tinggi seperi rufaj, foder dan legum. Kaedah penanaman rumput menggunakan sistem polibeg berstruktur mampu mengurangkan masalah kekurangan makanan ternakan berprotein tinggi.

File Type: pdf
Categories: Pemakanan & Agronomi
Tags: Inovasi
Categories: