Pendaftaran Pedagang Ternakan Ruminan : PETERS (2018)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Ibu Pejabat

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Negeri Selangor

03-55103900

Sistem pendaftaran yang diwujudkan bagi memastikan semua pedagang ternakan ruminan di negeri Selangor didaftarkan di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor. Tujuan pendaftaran pedagang ini adalah bagi mempercepatkan urusan pengeluaran permit pemindahan ternakan bagi tujuan mencegah, mengawal dan membasmi penyakit ternakan dan zoonotik.

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: