Penggunaan Kaedah Mengumpul (Pool) Serum Dalam Ujian Q Fever Menggunakan Kit Pengujian Komersil (2016)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

En Jamal Abdul Nasir Bin Mohamad Hassan & En.Muhamad Bin Hassan

Pengujian serum untuk mengesan antibodi terhadap Q fever adalah program dan aktiviti yang penting bagi Bahagian Biosekuriti dan SPS. Walaubagaimanapun pengujian penyakit ini memerlukan perbelanjaan yang tinggi memandangkan kos kit pengujiannya amatlah mahal. Harga sekotak kit yang boleh digunakan untuk menguji 188 sampel ialah RM 2,785.00 (Idexx Q-Fever, 2 plates – 08-QF), 1 set. Dengan itu, kos pengujian bagi satu sampel adalah RM 14.81. Sehubungan itu, mengubahsuai teknik asal kit komersil dari pengujian sampel serum secara individu kepada pengujian sampel secara kaedah mengumpul (pool) dapat menjimatkan kos pengujian kepada jabatan.

File Type: pdf
Categories: Diagnostik
Tags: Inovasi
Categories: