Penggunaan Teknik Molekular Dalam Pengesanan Patogen Salmonella Dalam Makanan Berasaskan Haiwan

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Dr Akma Ngah Hamid, Marina binti Abdul Rahman, Nurzia binti Isa dan Kasmah binti Said

Ringkasan Inovasi


Penggunaan ‘3M Molecular Detection Assay Salmonella’ dalam
pengesanan patogen Salmonella dalam produk makanan hanya
melibatkan proses amplifikasi gen sasaran spesifik dan dikesan melalui
bioluminescence secara automasi tanpa melibatkan proses gel
elektroforesis. Dengan menggunakan teknik ini, kaedah pengesanan
patogen Salmonella yang cepat, tepat, sensitif dan spesifik telah
dibangunkan dan boleh digunapakai untuk tujuan meningkatkan
keupayaan dan kapasiti perkhidmatan makmal dalam program
pemantauan keselamatan makanan kebangsaan.

File Type: pdf
Categories: Diagnostik
Tags: Inovasi
Categories: