Pengurusan Aduan Awam Veterinar Pahang : PAPA (2016)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Kapt (B) Mustafa Bin Dollah, Fazlizan Bin Ishak Khan Mohd Zulkiefly Bin Baharom, Faizal Bin Mohd Roduun & Nik Muhamad Afis B. Nik Abdullah

Pengurusan Awam Veterinar Pahang atau singkatannya “PAPA” merupakan satu bentuk pengurusan bagi merekod aduan awam yang diterima, menyimpan maklumat aduan dan memberi maklum balas kepada pelanggan serta agensi terlibat dengan lebih sistematik berbanding pengurusan sistem sedia ada. Ianya merupakan satu inisiatif mudah menggunakan program Microsoft Access secara luar talian tanpa sebarang sumber kewangan.

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: