Pengurusan Pemindahan Babi Tidak Efisien

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Fasilitator: En Ahmad Zaki Bin Omar Zuhdi Ketua Kumpulan :Dr Nabilah Bt Abd Talib Ahli: En Muhd Rizal Bin Zainal Pn Nurul Aina bt Abdullah En Ahmad Syafiq Syuwari Bin Subri En Rusydi Abdul Hafiz Bin Rozaini Dr Nor Azhani Bt Kamarudin En Loganthan a/l Armom Pn Noorharizah Azfar Bt Ali Bahrun

Ketiadaan spesifikasi lori mengangkut babi yang standard menyukarkan pemilik lori mengubahsuai lori. Selain itu, sisa buangan babi mengundang ketidakselesaan pengguna jalan raya. Sehubungan itu, KIK Visa mengambil inisiatif menyediakan standard lori angkut babi bagi menyelesaikan masalah ini.

Categories: 2016
Tags: Kumpulan Inovatif & Kreatif
Categories: