PORTABLE WEIGH-CRUSHER

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Suriaty binti Ramli, Dr. Lai Shu Zha, Dr.Intan Liana binti Mat Kasa, Mastura binti Yaacob, Sh. Nurhidayah binti Sayed Ishak, Mohamad Riduan bin Daud, Khairuddin bin Haji Mohamad


Ringkasan Inovasi

Sebuah alat mudah kerja iaitu ‘Portable Weigh-Crusher’ direka khas bagi memudahkan kerja mengendali ruminan kecil seperti menimbang berat ternakan dan mengekang ternakan untuk tujuan rawatan, penjagaan luaran badan dan aktiviti teknologi pembiakan. Kos pembuatan alat ini juga murah jika dibandingkan dengan peralatan yang ada dipasaran dan ia sangat praktikal. Berat kasar alatan ini adalah 45 kilogram dan kebolehan mengendali ternakan sehingga 100 kilogram.

File Type: pdf
Categories: Teknologi Peternakan
Tags: Inovasi
Categories: