Projek Integrasi Kerbau Secara Ragutan Bergilir Di Bawah Tanaman Kekal (2014)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

En. Kamisan bin Ponijan (Syarikat Ternakan Ruminan Sdn. Bhd)

Sistem penternakan kerbau di Malaysia biasanya dilakukan secara tradisional dan berskala kecil.Projek ini telah dikomersilkan dengan mengadaptasi system ragutan bergilir yang terkawal dan bersistematik menggunakan pagar elektrik mudah alih di bawah tanaman kekal. Ternakan kerbau yang diternak bukan sahaja bertujuan untuk pembiakan, tetapi juga dijual sebagai kerbau pedaging dan dilatih untuk menarik gerabak kelapa sawit di ladang.

File Type: pdf
Categories: Produk Ternakan
Tags: Inovasi
Categories: