Pusat Inkubator IAT Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor (2018)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Ibu Pejabat

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Negeri Selangor

03-55103900

Inkubator IAT’n adalah sebuah premis Pusat Pemprosesan Produk Industri Asas Ternak (IAT’n) yang memenuhi syarat-syarat persijilan premis seperti GVHP, HALAL, dan MeSTI. Inkubator ini disewakan kepada pengusaha berpotensi bagi tempoh enam (6) bulan ke satu (1) tahun sebagai platform permulaan untuk usahawan dapat berdikari. Premis ini dilengkapi dengan semua peralatan penting yang berkaitan dengan pemprosesan produk hasilan daging Industri Asas Ternak (IAT’n).

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: