Pusat Pembangunan Teknologi EM DVS Selangor (2015)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Dr. Hamdan bin Mohamed Hadi, En. Mohd Asmawi bin Mohd Tayid, En. Mat Suhkor bin Sulaiman

Jabatan Perkhidmatan Negeri (DVS) Negeri Selangor telah mengenalpasti teknologi EM sebagai salah satu teknologi yang mampu meningkatkan kualiti penternakan di Negeri Selangor. Justeru itu, Jabatan telah membina sebuah pusat pembangunan teknologi EM di Pusat Perkhidmatan Veterinar Daerah (PPVD) Kuala Langat bertujuan untuk mengembangkan pemahaman penternak dalam mengamalkan penternakan lestari dengan menggunakan teknologi EM. Pembangunan pusat pembangunan teknologi ini berfungsi sebagai premis pembuatan produk EM dan pusat latihan untuk aplikasi teknologi mesra alam berkaitan. 

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: