Rumah Sembelih Kelas Daerah (2015)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Dr. Hamdan bin Mohamed Ali, En. Rahim bin Raduan, Pn. Normah binti Md. Nuri (DVS Negeri Selangor)

Kos pengangkutan yang tinggi menyebabkan peniaga daging memilih untuk menyembelih ternakan di luar rumah penyembelihan yang dibenarkan Jabatan. Akibatnya, karkas milik mereka sering dirampas kerana didakwa tiada jaminan keselamatan untuk dimakan. Atas inisiatif Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) Negeri Selangor, sebuah rumah penyembelihan bersaiz kecil dan kos murah dibina bagi menyelesaikan masalah ini. Kemudahan yang disediakan seperti ruang penyembelihan, holding yard, chiller dan tangki rawatan sisa penyembelihan.

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: