Semeliang Mobile Box (2019)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Semeliang Agro Farm

Nor Azhar Bin Mohd Noor                            

Semeliang Agro Farm, Jalan Kampung Rambutan,

Kampung Semeliang, 06300 Kuala Nerang, Kedah  

60 12-408 9689

Semeliang Mobile Box merupakan Unit kotak rusa dicipta secara piawai (standard) iaitu ianya boleh disambung kepada beberapa bilangan kotak mengikut keperluan penternak.

Kotak rusa pelbagi guna yang mempunyai 5 fungsi iaitu menangkap, merawat, membuat pengkelasan rusa, urusan penghantaran dan sembelihan rusa.

 

Faedah inovasi :

– Penjimatan kos pembinaan rumah gelap, kotak SMB boleh berfungsi sebagai rumah gelap.

– Mempunyai 5 fungsi khusus.

– Tidak memerlukan ruang yang luas.

– Mudah alih & dibawa ke mana  sahaja.

– Mengurangkan stress kepada  ternakan.

– Mengutamakan keselamatan pengendali dan ternakan.

 

Categories: Teknologi Peternakan
Tags: Inovasi
Categories: