Siri Panduan Asas Penternakan Kambing

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia

Penternakan kambing adalah perniagaan. Ia merupakan satu bidang usaha yang boleh mendatangkan keuntungan sekiranya ia dijalankan secara terancang, sistematik dan berterusan. Setiap komponen kambing mempunyai nilai pasaran tersendiri. Buku ini dapat dijadikan panduan untuk memahami dengan jelas berkenaan sistem penernakan kambing secara komersial. 

File Type: pdf
Categories: Buku/Panduan
Categories: