Sistem Bacilli ID (2018)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Seksyen Bakteriologi

Intitut Penyelidikan Veterinar

59 Jalan Sultan Azlan Shah

34100 Ipoh Perak

No. Tel:  05-545 7166 (O)

RINGKASAN INOVASI:

Bacillus ID® merupakan inovasi yang dapat diguna-pakai di dalam makmal bakteriologi untuk mempercepatkan pengenalpastian pelbagai spesis Bacillus sp. selepas keputusan ujian-ujian biokimia tertentu diperolehi. Pengenalpastian Bacillus sp. dengan tepat dan cepat sangat penting kerana bakteria ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri di dalam industri veterinar seantero dunia.

 

Inovasi ini menggunakan  sistem EXCEL yang diaplikasikan pada jadual  Bacillus sp sedia ada.  

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: