Sistem GIS DVS : Pemetaan Indeks Penyakit (2013)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Sharil Azwan Bin Mohd Zain, Dr Jamaliah bt Senawi, Fakhrulisham Bin Razali, Masrin Bin Azami dan Nur Akhmah Ahmad Khushairi 

Ringkasan Inovasi

Sistem ini diwujudkan bagi menampung keperluan DVS dalam menjalankan kerja-kerja pemantauan outbreak penyakit dengan lebih berkesan. Sistem ini yang berorientasikan penggunaan sistem maklumat geografi (GIS) untuk 2 memetakan lokasi kejadian outbreak penyakit ternakan yang berlaku di Malaysia.

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: