Sistem Penggredan Ladang Unggas (2014)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Dr. Siti Nurkhadijah binti Md Yunos, Dr. Siti Zubaidah binti Che Lem, Cik Siti Syazana binti Ahmad, Cik Alizah binti Ahad

Sistem penggredan ladang unggas adalah sistem yang dibangunkan dalam bentuk penggredan ladang unggas bagi tujuan pelesenan dari cara konvensional dan ditransformasikan kepada kaedah yang lebih sistematik (penilaian secara Objektif) menyeluruh dan seragam melalui beberapa peringkat selaras dengan kehendak Enakmen yang telah diwartakan sejak 1997. Sistem ini menjalankan penggredan berdasarkan elemen-elemen tertentu yang dinilai mengikut wajaran dan memberi penekanan kepada sistem pengurusan ladang.Setiap kategori ladang dapat mengggambarkan kaedah pengurusan, sistem yang digunakan dan rekabentuk satu-satu ladang tersebut. Sistem penggredan ini menjadi petunjuk kekerapan pengawasan penguatkuasaan dan tumpuan Perkhidmatan Veterinar yang perlu diberikan dalam satu-satu kawasan.

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: