Smart Map (2016)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

En Fakhrulisham bin Razali, En. Mohammad Masrin Azami & En. Sharil Azwan Mohd Zain

Penghasilan Peta digital yang mempunyai “georeference” untuk kerja-kerja pengukuran, pembahagian kawasan, kawalanselia dan pemantauan projek di ladang ternakan

File Type: pdf
Categories: Perkhidmatan & Pengurusan
Tags: Inovasi
Categories: