TMR-Jerami (2017)

  • Post by:
  • October 22, 2021
  • Comments off

Syarikat Teras Maju Dinamik Sdn. Bhd

Haiwan ruminan seperti lembu, kerbau atau kambing memerlukan sumber makanan protein dan serat yang tinggi serta murah bagi memastikan kos penjualan hasil ternakan sentiasa kompetitif dalam pasaran. Halal Probiotik Ruminan sudah dapat tempat dalam teknologi makanan sebagai proses yang mampu untuk memastikan perkembangan ekonomi dan kelestarian alam sekitar yang telah banyak digunakan ke atas sisa-sisa bahan-bahan buangan pertanian. Pembangunan TMR Jerami mempunyai potensi mengoptimumkan penggunaan sisa pertanian (jerami) untuk menghasilkan sumber makanan ternakan berkualiti tinggi.

File Type: pdf
Categories: Pemakanan & Agronomi
Tags: Inovasi
Categories: